• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Chương trình phối hợp số 06/CTPH ngày 10/12/2018 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường, giai đoạn 2018 - 2022”;Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị, tư tưởng và ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0