09/11/17  Tin của trường  130
Tất cả các rô bốt có thể phục vụ cuộc sống chúng ta hiện tại, và trong tương lai.
 25/04/16  Tin của trường  300
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Lê Văn Tám.
Tiêu điểm