18/12/19  Hoạt động Công đoàn  15
Sau khi  thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị trường học.  Công đoàn trường TH Lê Văn Tám và công đoàn Trường TH Võ Thị Sáu trên địa bàn xã Cam An được sáp nhập thành Công đoàn trường TH Cam An. Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, trong  năm qua, tổ chức Công đoàn của trường trường TH Cam ...
Tiêu điểm